Regulamin

1. Każdy użytkownik może dodać swoją stronę WWW do naszego katalogu.

2. Zgłoszona strona WWW nie zostanie umieszczona w katalogu w przypadku, gdy:
– zawiera treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym
– zawiera treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety
– jest „w budowie” lub nie zawiera prawie żadnej treści
– w zgłoszeniu nie został podany adres e-mail

3. O dodaniu strony do Katalogu decydują administratorzy.

4. Administratorzy katalogu zespolmaxdance.pl zastrzegają sobie prawo do:
– zmiany tytułu i opisu zgłoszonych stron
– usunięcia strony WWW bez podania przyczyny
– zmiany kategorii, do jakiej strona została zgłoszona

5. Administratorzy katalogu stron zespolmaxdance.pl nie mają obowiązku wyjaśniać przyczyn usunięcia strony z Katalogu.